Selecteer een pagina

Diensten

Advies, begeleiding & coaching, projectontwikkeling & projectleiding in het jeugddomein.

Diverse rollen als sociaal ondernemer

Averox Consulting vervult verschillende rollen binnen een diversiteit aan projecten en activiteiten voor en met jongeren. De ene keer wordt er direct met jongeren gewerkt als adviseur, begeleider of coach. Een andere keer is dat als projectleider of projectontwikkelaar voor organisaties die werken met of voor jongeren zoals gemeenten, provincies, scholen of jongerenorganisaties. In het algemeen wordt er met een diversiteit aan partijen samengewerkt.

De werkzaamheden worden verricht door Ivo Heuts, eventueel met behulp van freelance professionals die werken volgens dezelfde visie en kernwaarden. Bekijk hieronder mijn diensten.

 

Advisering

Averox Consulting adviseert haar klanten over het (structureel of incidenteel) organiseren, inzetten en bereiken van jongereninspraak en medezeggenschap op alle mogelijke niveaus.

Voorbeelden: overheden die worstelen met de vraag hoe ze vorm en inhoud kunnen geven aan jongereninspraak en medezeggenschap en die vragen hebben over de vorm (hoe), werkwijze (processen) en wijze van organiseren.

Begeleiding en coaching

Averox Consulting begeleidt initiatieven die jongereninspraak en medezeggenschap tot doel hebben. Jonge mensen die deel uitmaken van deze initiatieven worden daarbij gecoacht bij het verrichten van hun werkzaamheden. Samen met de deelnemers worden deze initiatieven verder ontwikkeld.

Voorbeelden: het opzetten, begeleiden en coachen van (gemeentelijke) jeugd- en jongerenraden (in o.a. Sittard-Geleen, Stein, Beek, Roermond, Venlo) en het provinciale Jongeren Netwerk Limburg.  

Projectontwikkeling en leiding

Averox Consulting ontwikkelt, leidt en begeleidt projecten voor en met jongeren. Van eerste idee, plan van aanpak en financiering tot oplevering en verantwoording.    

Voorbeelden: Kwartiermaker Toekomstplannen Jongerencentra Venray, Programmaleider #RespectOn, Projectleider My Cash, My FutureJongerenvisie Stein (Kom èns) en Jongereninput Beekdaelen, Lid stuurgroep Borging jongeren- en cliëntenparticipatie Zuid-Limburg, etc.

We werken écht samen aan een, vaak weerbarstig, project. Ivo blijft als projectleider gedreven en gefocust werken naar het best haalbare resultaat, maar niet koste wat het kost. Hij houdt de menselijke maat altijd goed in het oog. Dat maakt hem tot een hele fijne projectleider.

Beleidsmedewerker

Gemeente Venray