Selecteer een pagina

Diensten

Advies, begeleiding & coaching, projectontwikkeling & projectleiding in het jeugddomein.

Diverse rollen als sociaal ondernemer

Averox Consulting vervult verschillende rollen binnen een diversiteit aan projecten en activiteiten voor en met jongeren. De ene keer wordt er direct met jongeren gewerkt als adviseur, begeleider of coach. Een andere keer is dat als projectleider of projectontwikkelaar voor organisaties die werken met of voor jongeren zoals gemeenten, provincies, scholen of jongerenorganisaties. In het algemeen wordt er met een diversiteit aan partijen samengewerkt.

De werkzaamheden worden verricht door Ivo Heuts, eventueel met behulp van freelance professionals die werken volgens dezelfde visie en kernwaarden. Bekijk hieronder mijn diensten.

 

Advisering

Averox Consulting adviseert haar klanten over het (structureel of incidenteel) organiseren, inzetten en bereiken van jongereninspraak en medezeggenschap op alle mogelijke niveaus.

Voorbeelden: overheden die worstelen met de vraag hoe ze vorm en inhoud kunnen geven aan jongereninspraak en medezeggenschap en die vragen hebben over de vorm (hoe), werkwijze (processen) en wijze van organiseren.

Begeleiding en coaching

Averox Consulting begeleidt initiatieven die jongereninspraak en medezeggenschap tot doel hebben. Jonge mensen die deel uitmaken van deze initiatieven worden daarbij gecoacht bij het verrichten van hun werkzaamheden. Samen met de deelnemers worden deze initiatieven verder ontwikkeld.

Voorbeelden: het opzetten, begeleiden en coachen van (gemeentelijke) jeugd- en jongerenraden (in o.a. Sittard-Geleen, Stein, Beek, Roermond, Venlo) en het provinciale Jongeren Netwerk Limburg.  

Projectontwikkeling en leiding

Averox Consulting ontwikkelt, leidt en begeleidt projecten voor en met jongeren. Van eerste idee, plan van aanpak en financiering tot oplevering en verantwoording.    

Voorbeelden: Kwartiermaker Toekomstplannen Jongerencentra Venray, Programmaleider #RespectOn, Projectleider My Cash, My FutureJongerenvisie Stein (Kom èns) en Jongereninput Beekdaelen, Lid stuurgroep Borging jongeren- en cliëntenparticipatie Zuid-Limburg, etc.

Ik ken Ivo als adviseur van het Jongeren Netwerk Limburg én de Jongerenraad Roermond. Hij neemt de leiding als nodig, is een coach en helpt ons bij diverse vraagstukken. Als adviseur is hij daadkrachtig, serieus, gedreven en betrokken. Daarnaast zorgt hij voor een prettige sfeer, een goed samenwerkende groep en weet hij altijd de puntjes op de i te zetten. Hij is betrouwbaar en eerlijk. Dat maakt hem een prettig persoon om mee samen te werken. Je kunt altijd van hem op aan.

Voorzitter

Jongeren Netwerk Limburg