Selecteer een pagina

Met en voor de jeugd!

Over Averox

Met en voor de jeugd. Want jeugd, in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, is de rode draad in het werk dat gedaan wordt door mijn projectadviesbureau, Averox Consulting. Een ander uitgangspunt is de positie die jonge mensen innemen in onze projecten en activiteiten. Zij staan altijd centraal in de ontwikkeling, uitvoering, beleids- én besluitvorming omdat er volgens de overtuiging wordt gewerkt dat echt succes pas mogelijk is als degenen waar het over gaat actief betrokken worden. Bovendien zijn deze resultaten dan ook vaak anders … met vernieuwing, verbetering en een groter draagvlak tot gevolg.

Averox Consulting is het projectadviesbureau van Ivo Heuts. Mijn kernwaarden zijn eerlijkheid en openheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, enthousiasme en daadkracht!     

Ivo Heuts

Ik ken Ivo als samenwerkingspartner inmiddels in diverse rollen. Een kundig, betrouwbaar, enthousiast, betrokken en inmiddels vertrouwd persoon voor mij. Bij hem zijn eerlijk, open zijn en transparant werken kenmerken waar je op kunt bouwen. Als hij aangeeft iets te regelen, dan regelt hij dit ook.

Projectleider DoorS2open

Mutsaersstichting