Risicobeheersing

Risicobeheersing

Een goed risicobeheer voorkomt dat risico’s de continuïteit van de organisatie en realisatie van haar doelstellingen op het spel zetten. Door de inzet van de juiste maatregelen wordt ook veel geld bespaard. Een goed beleid en uitvoering zijn onontbeerlijk. Voorwaarde is dat het beleid bepaald en gedragen wordt door het hoogste management.

Keuzes maken

  • Of we onze 7 jaar oude auto all risk laten verzekeren hangt af van een aantal factoren. Wat is de hoogte van de premie? Hoe groot is de kans dat er schade wordt gemaakt? Wat is de dagwaarde van de auto?
  • Ons fototoestel laten verzekeren is relatief duur. Passen we niet altijd goed op onze spullen? Hoe vaak is het eigenlijk voorgekomen dat het toestel beschadigd raakte? Of gestolen werd?
  • Ons huis verzekeren tegen brandschade doen we allemaal. Het maakt immers niet uit hoe groot de kans hierop is, de gevolgen zijn enorm. Nietwaar?

Het beheersen van risico’s draait om het maken van keuzes, zowel in de eigen privé-situatie als in organisaties. Dit gebeurt in een voortdurende afweging tussen de kansen op fouten door risico’s, de impact / kosten daarvan en de kosten van de maatregelen die genomen moeten worden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Een methodische aanpak voor het beheersen van de risico’s, maar vooral het maken van de juiste keuzes, bieden uitkomst. Ook ervaring op dit terrein beïnvloedt het maken van goede keuzes positief. En dat levert winst op!

BRK – model

Hoe optimaliseren we onze risico’s waardoor er kosten worden bespaard en zo de winst gemaximaliseerd wordt?

Averox Consulting biedt ondersteuning vanuit het adagium ‘Keep It Short and Simple’ (KISS). We gebruiken daarbij ons Beheersing Risicokosten (BRK) model. Het model is gebaseerd op uitgebreide ervaringen die zijn opgedaan in de petrochemische industrie. Het bestaat uit diverse stappen die ertoe leiden dat er beheerst met risico’s wordt omgegaan én er een verankering van een bewezen aanpak ontstaat in de organisatie. Het beheersen van risico’s is immers een continue proces.

Bent u geïnteresseerd in het model en oplossingen die leiden tot een verbetering van uw organisatieresultaten door een optimale beheersing van uw risico’s? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. We komen graag bij u langs.

Startpagina