Business Excellence

Business Excellence

In de huidige economische situatie wordt elke organisatie uitgedaagd om ‘excellent’ te zijn in alle aspecten van hun bedrijfsvoering. Het verlagen van de kosten, versterken van innovatieve slagkracht, verhoging van de medewerkersbetrokkenheid en klantgerichtheid zijn daarbij de speerpunten. Uitgangspunt is het continue verbeteren van de prestaties vanuit de missie en strategie.

Vele organisaties, waaronder die in het MKB, gebruiken hiervoor de aanpak ‘Business Excellence’. Onderstaand het model:

Het ‘Business Excellence Model’ is ontwikkeld door de EFQM (European Foundation for Quality Management). Bij Averox Consulting wordt het model gebruikt om organisaties te ondersteunen en begeleiden naar uitmuntendheid in prestaties. Uiteraard kunnen daarbij ook specifieke elementen worden gekozen zoals het optimaliseren van operationele of klantgerichte  processen. Partner Léon Tossaint is Licensed Advisor voor de EFQM en heeft inmiddels veel kleine, middelgrote en grote organisaties begeleid naar ‘excellence’.

Neem contact met ons op wanneer u interesse heeft om eens vrijblijvend te praten.

Onze aanpak

Voor de invoering van ‘Business Excellence’ heeft Averox Consulting een 4-stappenplan ontwikkeld waarmee uw organisatie zowel de vaardigheden kan opbouwen die nodig zijn voor een effectieve toepassing alsook snel resultaten kan realiseren.

Stappenplan Business Excellence

Stappenplan

Stap 1: Bouwen van de basis

 • Procesmanagement, gericht op het versterken van de waardeketen en het benoemen en in beeld brengen van de belangrijkste prestatie-indicatoren 
 • Medewerkersbetrokkenheid vergroten, verhogen motivatie
 • Transparantie in doelstellingen en de verwachtingen van alle stakeholders

Stap 2: Starten van de verbetercyclus, assessments/indicatoren/reviews

 • Doorlichten effectiviteit van ingevoerde verbeteringen
 • Meten van resultaten, analyseren van trends en het stellen van uitdagende doelen
 • Creatie van een lerende organisatie
 • Betrekken van de klant, leveranciers en andere stakeholders bij de invoering van verbeteringen

Stap 3: Leren van best practices en peer-assessments  

 • Actief zoeken naar best practices binnen uw branche 
 • Focus op het consistent verbeteren van alle (belangrijke) resultaten
 • Focus op het realiseren van al uw strategische doelstellingen
 • Leren van elkaar: peer-assessments
 • Verbeteringen doorvoeren op basis van feedback ‘peers’

Stap 4: Benchmarking en erkenning voor leiderschap

 • Benchmark tegen andere bedrijven in uw sector (vanuit database EFQM)
 • Verwerven van erkenning als ‘leider’ in uw branche, in de ogen van de klant
 • Verwerven van erkenning als ‘beste organisatie’ voor al uw stakeholders (personeel, leveranciers, partners, etc.)

 

Plan van aanpak maken?

Startpagina